korica111.jpg

От имиграция към интеграция. Политики и практики в Швеция, Австрия и Италия

04-03-2010 / Обучителни материали и анализи

Фондация „Европейски институт” издаде нова публикация със заглавие „От имиграция към интеграция. Политики и практики в Швеция, Австрия и Италия”. Публикацията е част от проекта “Подкрепа за разработването на политики и стратегии за успешно икономическо и социално интегриране на имигранти от трети страни в България”, финансиран от...
copy_of_2_2_new.JPG

Анкета: Доколко читателите на Портал ЕВРОПА са запознати с европейските програми за финансиране?

09-11-2009 / Обучителни материали и анализи

Интернет заема водеща позиция като средство за получаване на информация относно европейските програми, отчита анкета на проекта "Европа в София". Портал ЕВРОПА ви представя резултатите от анкета, проведена онлайн в периода август - ноември 2009 г. сред нашите читатели, чиято цел беше да идентифицира информационните нужди на гражданите по отношение на европейските програми за...
1_pleven.JPG

Обучителни материали от регионалните обучения

22-07-2009 / Обучителни материали и анализи

На база на резултатите от осъществените анализи в рамките на проекта „София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се разработи модел за организация на дейностите, свързани с взаимодействието на...
4_kvartalevropa.gif

Обучителни материали от регионалните обсъждания - втора част

22-07-2009 / Обучителни материали и анализи

В рамките на проекта „София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бяха осъществени три подробни анализа на съществуващата рамка за сътрудничество между местната власт и гражданския сектор в градовете...
gerb_sliven2.png

Анализ на базата за взаимодействие между местната власт и неправителствения сектор в Сливен по проект "София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите"

03-07-2009 / Обучителни материали и анализи

В рамките на проекта „София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бяха осъществени три подробни анализа на съществуващата рамка за сътрудничество между местната власт и гражданския сектор в градовете София, Плевен и...
kvartalevropa.gif

Анализ на взаимодействието между местната власт и гражданските организации в Плевен по проект "София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите"

02-07-2009 / Обучителни материали и анализи

В рамките на проекта „София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бяха осъществени три подробни анализа на съществуващата рамка за сътрудничество между местната власт и гражданския сектор в градовете София, Плевен и...
16_OPAC.jpg

Анализ на практиките на взаимодействие между местната власт и гражданския сектор в София в рамките на проект "София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите"

02-07-2009 / Обучителни материали и анализи

В рамките на проекта „София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бяха осъществени три подробни анализа на съществуващата рамка за сътрудничество между местната власт и гражданския сектор в градовете София, Плевен и...
6_deal.jpeg

Анализ на някои европейски практики за взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление и местната администрация

02-07-2009 / Обучителни материали и анализи

Основната цел на проекта „София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите" е да подобри взаимодействието на органите на местната власт и местната администрация в трите общини със структурите на гражданското общество за създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите. Един от начините това да бъде постигнато е чрез прилагането на...

Обучителни материали и анализи

Видео

Специално от Портал ЕВРОПА