Национално обсъждане по практики за по- добро управление в полза на гражданите в Боровец / 20-06-2009

На 11 и 12 юни 2009 г. в Боровец се състоя национално обсъждане на практики по добро управление в полза на гражданите с участието на представители на неправителствения сектор, на общинска администрация и общински съвети за по-добро взаимодействие с цел създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите.

Събитието се организира от Европейският институт съвместно със Столична община и общините Плевен и Сливен по проект "София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите", финансиран от ОП „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на проекта бяха осъществени четири анализа на различните аспекти на взаимодействието на органите на местната власт и местната администрация в София, Плевен, Сливен и в различни общини от ЕС със структурите на гражданското общество. Резултати от тези анализи бяха представени и дискутирани на три регионални обсъждания в София, Плевен и Сливен. В следствие на това бяха съставени общи препоръки, които бяха  разгледани на националното обсъждане с участието на представители от трите общини.

Експерти от екипа на проекта обсъдиха с участниците във форума европейските практики за взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и за правната уредба за сътрудничество между общинската администрация и гражданския сектор.

Проектът се осъществява от Европейския институт в партньорство със Столична община и общините Плевен и Сливен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

(Портал Европа)

Обучителни материали и анализи

Видео

Специално от Портал ЕВРОПА