Експерти обучават представители на гражданските организации по успешни практики за добро управление в полза на гражданите в София - 23-24 юни 2009 / 25-06-2009

На 23 и 24 юни 2009 г. в София се състоя обучение за представители на гражданския сектор в София, представящо модел за организация на дейностите, свързани с взаимодействието на местната власт и гражданския сектор, изготвен на базата на направените в рамките на проекта „София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите" анализи, коментари и препоръките от регионалното обсъждане в края на май.

В рамките на проекта бяха осъществени четири анализа на различните аспекти на взаимодействието на органите на местната власт и местната администрация в София, Плевен, Сливен и в различни общини от ЕС със структурите на гражданското общество. Резултати от тези анализи бяха представени и дискутирани на три регионални обсъждания в София, Плевен и Сливен.

Проектът се осъществява от Европейския институт в партньорство със Столична община и общините Плевен и Сливен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

(Портал Европа)

Обучителни материали и анализи

Видео

Специално от Портал ЕВРОПА