Обучение на общинска администрация и Общински съвет по добро управление в полза на гражданите в София - 22-23 юни 2009 г. / 24-06-2009

На 22 и 23 юни 2009 г. в София се състоя обучение на общинска администрация, представящо модел за организация на дейностите, свързани с взаимодействието на местната власт и гражданския сектор, изготвен на базата на направените в рамките на проекта „София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите" анализи, коментари и препоръки от регионалното обсъждане на 26 и 27 май 2009 г.

Експерти от екипа на проекта обсъдиха с общинската администрация европейските практики за взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и за правната уредба за сътрудничество между общинската администрация и гражданския сектор.

Проектът се осъществява от Европейския институт в партньорство със Столична община и общините Плевен и Сливен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

(Портал Европа)

Обучителни материали и анализи

Видео

Специално от Портал ЕВРОПА