Обучение на представители на общинска администрация и на местната власт по практики за по-добро управление в полза на гражданите в Плевен - 1-2 юни 2009 г. / 03-06-2009

На 1 и 2 юни 2009 г. в Плевен се състоя обучение на представители на общинска администрация за по-добро взаимодействие с цел създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите.
 
През май резултатите от изготвените в първата фаза на проекта анализи бяха представени на три регионални обсъждания, съответно в София, Плевен и Сливен, с участието на представители на местната власт и структурите на гражданското общество. В резултат на направените коментари и препоръки беше изготвен модел за организация на дейностите, свързани с взаимодействието на местната власт и гражданския сектор.

Семинарите имат за цел да представят на заинтересованите страни модела за взаимодействие и така да осигурят доброто му познаване и съответно ефективното му прилагане.

Проектът се осъществява от Европейския институт в партньорство със Столична община и общините Плевен и Сливен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

(Портал Европа)

Обучителни материали и анализи

Видео

Специално от Портал ЕВРОПА