НазадОбучителни материали и анализи

Анкета: Доколко читателите на Портал ЕВРОПА са запознати с европейските програми за финансиране? / 09-11-2009

Интернет заема водеща позиция като средство за получаване на информация относно европейските програми, отчита анкета на проекта "Европа в София".

Портал ЕВРОПА ви представя резултатите от анкета, проведена онлайн в периода август - ноември 2009 г. сред нашите читатели, чиято цел беше да идентифицира информационните нужди на гражданите по отношение на европейските програми за финансиране.

Анкетата е част от дейностите, включени в инициативата „Европа в София” - проект на Фондация „Център за модернизиране на политики” и Портал ЕВРОПА, финансиран по Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество” на Столичната община.

Анкетата беше публикувана на Портал ЕВРОПА и участието в нея ставаше доброволно. Допитването не претендира за представителност, но очертава тенденциите сред групата на читателите на нашето интернет-издание. Резултатите от сондажа помогнаха на екипа на проекта "Европа в София" да насочи по-ефективно своите послания към целевата аудитория.

Резюме на основните изводи

голям размер

Щракнете върху изображението, за да видите уголемен резултата от анкетата.

Все още броят на респондентите, които не се чувстват достатъчно добре запознати с европейските програми за финансиране, доминира над този, които декларират добра степен на познаване на материята.

Общо 45.9% от участвалите в анкетата заявяват, че се чувстват много слабо или слабо запознати с програмите. 17.6% посочват, че се чувстват много слабо запознати. 39.7% от друга страна се чувстват добре или много добре запознати. 14.5% са посочили, че не могат да преценят.

Що се отнася до най-атрактивните области на европейско финансиране, към които читателите на Портал ЕВРОПА проявяват интерес, то убедително първенството държи сферата на образованието: 60.4% от анкетираните го посочват като най-интересна за тях област на финансиране от европейските програми.

На второ място са младежките дейности – 45.9%, следвани от околната среда – 41.5%. Други области, посочени от респондентите като интересни, са администрацията, културата, социалната политика. Едва 3.8% от участвалите в анкетата нямат интерес към европейските програми. Трябва да се отбележи, че този въпрос е с възможност за повече от един отговор и затова събраните отговори надхвърлят 100%.

Интересуващите се от европейско финансиране най-често разчитат на няколко различни източници на информация, които взаимно се допълват.

Интернет заема водеща позиция като средство за получаване на информация относно европейските програми – 85% от анкетираните го ползват. На второ място е участието в обучения - почти 62% от случаите. Други използвани източници са конференциите, кръглите маси и брошурите. Показателно е, че макар и почти половината от анкетираните да не се чувстват достатъчно добре осведомени по темата, то огромното мнозинство от тях търсят информация за европейските програми. Под 3% от отговорите са „Не се информирам по темата”.

70.6% от респондентите в онлайн-анкетата са посочили, че живеят в София, 17.5% са жители на другите големи градове, а 1.9% не живеят в град.


„Европа в София” се стреми да повиши познанията на гражданите за възможностите, които програмите на Европейския съюз дават за осъществяването на проекти и инициативи. Целта на екипа е да стимулира хората, които се интересуват от темата, да ползват информационните ресурси, посветени на ЕС, които се намират на територията на София.

(Портал Европа)

Обучителни материали и анализи

Видео

Специално от Портал ЕВРОПА