НазадОбучителни материали и анализи

Анализ на базата за взаимодействие между местната власт и неправителствения сектор в Сливен по проект "София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите" / 03-07-2009

В рамките на проекта „София, Плевен, Сливен - добро управление в полза на гражданите", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бяха осъществени три подробни анализа на съществуващата рамка за сътрудничество между местната власт и гражданския сектор в градовете София, Плевен и Сливен.

Резултатите от анализите бяха представени и обсъдени на три регионални обсъждания, на които присъстваха представители на местната власт - кметове на общини, на райони и населени места, общински съветници, представители на общинската администрация и представители на НПО. Форумите бяха отворени и за граждани.

Изводите и препоръките, представени на регионалните обсъждания, послужиха за окончателното изготвяне на всички регионални документи, които в последствие бяха представени и обсъдени на национална кръгла маса.

Пълен текст на анализа на практиките за сътрудничество между местната власт и гражданския сектор в гр.Сливен четете ТУК (209.73 Kb).

 

(Портал Европа)

Обучителни материали и анализи

Видео

Специално от Портал ЕВРОПА