НазадОбучителни материали и анализи

Обучителни материали от регионалните обучения / 22-07-2009

На база на резултатите от осъществените анализи в рамките на проекта „София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, се разработи модел за организация на дейностите, свързани с взаимодействието на структурите на гражданския сектор с местната администрация и местната власт.

Основната цел на разработения модел е да осигури такава организация на дейностите на администрацията и връзката местна власт-администрация-граждански сектор, че в резултат да се повиши прозрачността на работата на администрацията, превенцията на корупцията при работа с публичните фондове, да се въведат в работата на администрацията добрите европейски практики в местно самоуправление.

По разработения модел бяха подготвени три семинарни програми за трите целеви групи на проекта (представители на местната власт, на общинската администрация и на гражданския сектор), отразяващи спецификата на целевата група. Семинарите бяха проведени през месец юни 2009 г. в София, Плевен и Сливен. Тук може да видите презентациите, представени на семинарите. 

Европейски практики за взаимодействие между местната власт и гражданския сектор

Изграждане на капацитет за ефективно взаимодействие между гражданския сектор и местната власт

Модел за организация на дейностите, свързани с взаимодействието на местната власт и гражданския сектор

Основни принципи за гражданско участие при планиране, формулиране и изпълнение на политики за местно развитие - Неправителствени организации

Основни принципи за гражданско участие при планиране, формулиране и изпълнение на политики за местно развитие - Местна администрация

Роля на гражданския сектор при взаимодействие с местната власт, формулиране и изпълнение на политики за местно развитие

Роля на местната администрация при взаимодействие с гражданския сектор за планиране, формулиране и изпълнение на политики за местно развитие

Роля на органите на местното самоуправление при взаимодействие с гражданския сектор за планиране, формулиране и изпълнение на политики за местно развитие

Определяне и включване на заинтересованите страни при планиране, формулиране и изпълнение на политики за местно развитие

Наръчник за представители на гражданския сектор за работа с администрацията и местната власт: Взаимодействие между гражданския сектор и местната власт

(Портал Европа)

Обучителни материали и анализи

Видео

Специално от Портал ЕВРОПА