НазадОбучителни материали и анализи

Обучителни материали от регионалните обсъждания - втора част / 22-07-2009

В рамките на проекта „София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бяха осъществени три подробни анализа на съществуващата рамка за сътрудничество между местната власт и гражданския сектор в градовете София, Плевен и Сливен.

Резултатите от анализите бяха представени и обсъдени на три регионални обсъждания, на които присъстваха представители на местната власт – кметове на общини, на райони и населени места, общински съветници, представители на общинската администрация и представители на НПО. Форумите бяха отворени и за граждани.

Изводите и препоръките, представени на регионалните обсъждания, послужиха за окончателното изготвяне на всички регионални документи, които в последствие бяха представени и обсъдени на национална кръгла маса.

Представяме Ви презентациите, представени на обществените обсъждания.

Представяне на проекта

Европейски практики за добро управление на местно ниво

Правна уредба за сътрудничество между общинската администрация и гражданския сектор - София

Правна уредба за сътрудничество между общинската администрация и гражданския сектор - Плевен

Правна уредба за сътрудничество между общинската администрация и гражданския сектор - Сливен

Методология за провеждане на изследванията

Резултати от изследване на сътрудничеството между местната власт и структурите на гражданското общество в Столична община

Резултати от изследване на сътрудничеството между местната власт и структурите на гражданското общество в Община Плевен

Резултати от изследване на сътрудничеството между местната власт и структурите на гражданското общество в Община Сливен

Анализ на резултатите от проведеното изследване - София

Анализ на резултатите от проведеното изследване - Плевен

Анализ на резултатите от проведеното изследване - Сливен

 

 

(Портал Европа)

Обучителни материали и анализи

Видео

Специално от Портал ЕВРОПА