НазадПортал ЕВРОПА представя

Започва инициативата „Квартал в ЕВРОПА” / 18-05-2011

Центърът за модернизиране на Политики заедно с Портал Европа стартира своята инициатива „Квартал в Европа”, която е част от проект финансиран от Програма „Европа” на Столична община.

Основната цел на проекта „Квартал в Европа” е да повиши знанието и ангажираността сред гражданите на София за важността на провеждането на успешно кандидатстване на града за Европейска столица на културата през 2019 година. Голямото желание на екипа е да насърчи активните столичани да генерират успешни и приложими идеи и проекти, които да подпомогнат успешната кандидатура на София.

Същността на събитието Европейска столица на културата няма само културно измерение, успешната програма за Европейска столица на културата интегрира в себе си икономическото, социално устойчиво развитие на града.

В този смисъл си струва да се отбележи, че секторът на културните и творческите дейности играе важна икономическа и социална роля в Европа: секторът е допринесъл за 2,6 % от БНП на ЕС (30) през 2003 г.

(Портал Европа)

Обучителни материали и анализи

Видео

Специално от Портал ЕВРОПА